Digitaliseringen– hur påverkar den mig– hur förbereder jag mig– vad är nästa steg?

Är AI vår vän eller fiende? Klarar vårt industrisamhälle av den digitala transformationen? Kommer robotiseringen underlätta eller ersätta? Digitalisering är det ettor o nollor som informationsteknologi? Eller kan det vara verksamhetsomvandling som faktiskt hjälper oss till ett bättre liv? Hur gör vi det hållbart för oss människor av allt detta ständiga info flöde? Hur påverkar det oss utifrån att vi människor inte förändrats mycket på 12 000 år, däremot förändras vår livsstil nåt ofantligt och fortsätter så.

Vad är AI:

Begreppet ”artificiell intelligens” myntades redan på 1950-talet, och handlar om vetenskapen och tekniken att skapa intelligenta maskiner. Det omfattar även det akademiska området som studerar hur man skapar datorprogram och datorer med intelligent beteende.

Artificiell intelligens (AI) har blivit ett av vår tids allra hetaste ämnen, mycket tack vare sin snabba utveckling och stora potential att förändra branscher och processer i grunden. AI är redan en viktig del av teknikindustrin och utför många tunga uppgifter inom bland annat datavetenskapen.

Ta tillvara på möjligheterna

Att känna obehag inför allt det här är helt naturligt. Men vi tror att framtiden ser ljus ut, särskilt för de som väljer att omfamna digitaliseringens möjligheter. Därför kommer vi att ägna en dag åt att diskutera de möjligheterna.

Begrepp som AI, RPA, Deepfakes, Snapchat mfl har Du koll?

Conventum Arena – Örebro 27 januari 2021

DIGIT – Live it or Leave it!

  • Det senaste om hur Digitaliseringen och den kommande utvecklingen påverkar Dig!
  • De främsta experterna vägleder vad digitaliseringen innebär samt hur vi påverkas, skall hänga med i utvecklingen och vad vi skall förbereda oss på.
  • Ger inspiration och vägledning hur digitaliseringen används för värdeskapande i Din verksamhet och i Ditt liv.
  • Framgångskoncept & influencer från landets främsta inspiratörer i ämnet.
  • En dag i en annorlunda, överraskande miljö som Du inte upplevt tidigare.
  • Ett tillfälle där Du kommer få unik och fantastisk inspiration, mod, idéer, exempel, frågeställningar, wow och kanske aha upplevelser, att ta med in i Din verksamhet före Dina konkurrenter.

Frågorna är många.

Svaren är fler.

Men efter den här dagen,

 

vet Du så mycket mer!

Arrangör:

Happy Experience Sweden AB, Örebro

DIGIT – Live it or Leave it!

Friskare digitaliserad framtid för hållbara människor och affärer!