Om oss

Happy Experience Sweden AB, Örebro

Vi brinner för värdeskapande möten i kreativa och upplevelserika mötesarenor.

Därför behövs DIGIT!

Vikten av analoga möten i en alltmer digital värld!

I takt med den ökade digitaliseringen, ökar också betydelsen och vikten av de analoga mötena mellan människor. Att kunna bygga ett nätverk och skapa kontakter är förutsättningar väldigt viktigt för såväl enskilda individer som för företagens utveckling och framgång. De analoga mötena innebär en rad fördelar. De tar människor till en mer fokuserad miljö med stora upplevelser och färre distraktioner. Möjligheterna för nätverkande, brainstorming och relationsbyggande är obegränsat stor!

Att mötas och nätverka med varandra är ju trots allt något som faller naturligt för människans ursprung och en oänderlig möjlighet för att skapa en fantastisk framtid utifrån vår nuvarande situation.

Digitaliseringen hjälper oss få ut mer av arbetsdagen, företaget och framförallt livet. Men det är inte tekniken som spelar huvudrollen, utan vi människor. Tillsammans oavsett förutsättningar, uppfattning eller bakgrund.

Magnus Högberg & Kjell Björlund

Happy Experience Sweden AB, Örebro

Magnus Högberg

magnus@digitlive.se

Kjell Björlund

kjell@digitlive.se

DIGIT – Live it or Leave it!

Friskare digitaliserad framtid för hållbara människor och affärer!